โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

กิจกรรมวันปีใหม่ พุทธศักราช 2566

วันที่ : 3 ม.ค. 2566


วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยมีการตักบาตรข้าวล้นบาตรและอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง