โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

วันที่ : 5 ม.ค. 2566


วันที่ 5 มกราคม 2566 นายสถิตย์  ศรีรุวัฒน์ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (รอบรู้งานครู) ระหว่างวันที่ 3 – 27 มกราคม 2566