โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านทุ่ง ประจำปี 2566

วันที่ : 27 ก.พ. 2566


วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นำนักเรียนร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านทุ่ง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง