โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ : 8 มี.ค. 2566


วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยนำนักเรียนฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน และจิตอาสาร่วมพัฒนา ณ วัดบ้านทุ่ง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง