โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

กิจกรรมประกอบอาหารลูกเสือสำรอง

วันที่ : 13 มี.ค. 2566


วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในการประกอบอาหาร การปรุงอาหารร่วมกัน ฝึกปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ ความรู้ ทักษะในการประกอบอาหาร ความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้เรียน