โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน

วันที่ : 13 มี.ค. 2566


วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ (กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง