โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 18 พ.ค. 2566


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ให้การต้อนรับ นายชยพล  ศรีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย นายประพันธ์  รินพล ที่ปรึกษา สพป.ลำปาง เขต 2 และนางสาวพิลาวรรณ  หอระดี ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566