สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ระบบค้นหาผลการสอบรายบุคคลระบบตรวจสอบผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เลขที่นั่งสอบ