ยื่นคำร้อง

ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
คำแนะนำ :
- โปรดกรอกชื่อ-นามสกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จะรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และคุ้มครองผู้ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียนนี้
- กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ - สกุลจริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม อาจไม่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว