สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (DLTV) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ : 2565-08-05


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (DLTV) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจาก สพป.ลำปาง เขต 1 นำคณะโดย นายธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (DLTV) ของโรงเรียนอย่างเบื้องต้นได้ ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2