สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 11 ส.ค. 2565