สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2565 และประชุมทีมบริหาร สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 2565-09-21


วันที่ 21 กันยายน เวลา 08.30 น.
        นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2565 เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ในการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และเวลา 09.00 น. เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ลำปาง เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญต่างๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ สพป.ลำปาง เขต 2