สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 21 ก.ย. 2565


วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
           นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 สพป.ลำปาง เขต 2 ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ สพป.ลำปาง เขต 2