สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

สพป.ลำปาง เขต 2 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2565

วันที่ : 2565-09-22


วันที่ 22 กันยายน 2565
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ สพป.ลำปาง เขต 2 เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 66 ท่าน

             ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมสืบชะตาเพื่อความเป็นศิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา มาเป็นพระวิทยากรบรรยายพิเศษธรรมะ เรื่อง “เกษียณอย่างไรให้มีความสุข” และมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2