สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ดร.สรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และคณะสพป.ลำปาง เขต 2 เป็นตัวแทนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายนพดล สืบเครือพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 2565-11-10


วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดย ดร.สรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และคณะสพป.ลำปาง เขต 2 เป็นตัวแทนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายนพดล สืบเครือพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 2 ทั้งนี้ ได้มีการมอบเงินสวัสดิการภายใน สพป.ลำปาง เขต 2 ให้กับบิดา มารดา นายนพดล สืบเครือพรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป ณ บ้านน้ำโท้ง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง