สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ : 2565-11-11


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ