สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 22 มี.ค. 2566