สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันที่ : 11 เม.ย. 2566