สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

วันที่ : 24 เม.ย. 2566