สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประชุมคณะกรรมการร่างเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

วันที่ : 25 พ.ค. 2566


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่างเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.สรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแม่จาง สพป.ลำปาง เขต 2