สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

วันที่ : 23 ส.ค. 2566