สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

รับมอบเกียรติบัตรครู D.A.R.E. ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 20 พ.ย. 2566


วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ร้อยตำรวจเอกบรรพิชา  อ้ายสุภา สภ.เกาะคา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ตามโครงการครู D.A.R.E.

ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนได้รับความรู้ด้านยาเสพติด และพิษภัยของยาเสพติด