สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

วันที่ : 20 พ.ย. 2566


วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นำโดย นางสมจิตร  ทองหล่ำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ได้กล่าวยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพระหว่างเรียน (ผู้ช่วยครู) เพื่อรับแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา

ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

1.นางสาววรรณภา  สีมา และ 2.นางสาวอภิญญา  สีสุวรรณ์  ด้วยความยินดียิ่ง