สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนศาลาวิทยา

วันที่ : 11 ส.ค. 2565