สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 22 พ.ย. 2565