สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 23 พ.ค. 2566


วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ให้การต้อนรับ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 พร้อมคณะ ที่ได้ออกมานิเทศ ติดตาม การเตรียความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และได้ติดตามการจัดการเรียนการสอน พร้อมให้กำลังใจและข้อเสนอแนะต่างๆในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)