สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 26 พ.ค. 2566