สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

วันที่ : 15 ก.ย. 2564


โรงเรียนบ้านเวียงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามเพิ่มเติม 054-291604