สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 3 ติดต่อกัน

วันที่ : 20 พ.ย. 2566