สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่

วันที่ : 2 ก.ย. 2565


เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2565 โรงเรียนผาปังวิทยา นำโดยนายจักรพงษ์ คงนุ่น พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ สพป.ลำปาง เขต 2 สรุปผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2