สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

วันที่ : 20 พ.ย. 2566


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี นำโดย ผอ.เพ็ญศรี ศิริชยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ได้กล่าวยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน(ผู้ช่วยครู) เพื่อรับแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ปฐมวัย , ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา จำนวน 5 คน ด้วยความยินดียิ่ง