สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ

วันที่ : 21 ก.ค. 2566