โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

ฺฺBan Maekued school

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.3-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 18 ส.ค. 2565


กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.3-ป.6  ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดย โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด นำโดยนายยงยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด พร้อมกับคณะครูบุคลากรโรงเรียน ได้นำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 37 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกสถานที่