โรงเรียนบ้านเวียง

BAWIANG SCHOOL

การมอบเงินเยียวยานักเรียน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ : 8 ก.ย. 2564


เมื่อวันพุธ ที 8 กันยายน 2564  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเวียง ได้ทำการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน ตามมาตรการการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษา และสายอาชีพ ของรัฐและเอกชน
ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเวียง ได้ทำการมอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร
 
 
สุรพันธ์ สุรินธิวงศ์ ข่าว/ภาพ