โรงเรียนบ้านเวียง

BAWIANG SCHOOL

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก

วันที่ : 2564-09-21


วันที่ 21 กันยายน 2564 นางพัชริยา ศรีธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญประเพณีตานก๋วยสลาก อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น