โรงเรียนบ้านเวียง

BAWIANG SCHOOL

๑๑๑ นายอำเภอเถิน ยกย่องและชื่นชมยินดี นักเรียนดีโรงเรียนบ้านเวียง ๑๑๑

วันที่ : 7 ต.ค. 2564


         วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางพัชริยา ศรีธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียง พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการต้อนรับนายอำเภอเถินท่านบรรจง ขุนเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน คุณนายอภิวรรณ ขุนเพชร ท่านปลัดอําเภอ ศิวเวช เวชกร ท่านปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง เกษม ใจจันทร์ รวมถึง ท่านสจ.ศุภรานันท์ เชื้อจิ๋ว และคณะ
         ในการ แสดงความชื่นชมยินดี และให้กำลังใจ แก่เด็กหญิงนรภัทร  เส็งมา (น้องซี) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเวียง ที่ทำความดี จากการเก็บเงินจำนวน 19,000 บาทได้ แล้วนำส่งคืนเจ้าของ และได้รับมอบทุน จำนวน 1,000 บาท จากเจ้าของเงิน ให้เป็นกำลังใจและขอบคุณ
 
จีระพรรณ จวรรณะ : ภาพ/ข่าว