โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

ใบประกาศ