โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

กิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้ ปีการศึกษา 2565

วันที่ : 2565-05-16


        ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวานได้จัดกิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุข
"ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้" เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อม ได้ทำความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคยกับครูผู้สอน
และคณะครูภายในโรงเรียน