โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

วันที่ : 2565-05-18


ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดยนายพายัพ   จอมคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ปีการศึกษา 2565  เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจหลักการบริหารงานของโรงเรียน และนำเสนอการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565