โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

ร่วมประเพณีถวายสลากภัต ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านสะเลียมหวาน

วันที่ : 2565-09-18


                        ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน นำโดย นายพายัพ จอมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ได้ร่วมประเพณีถวายสลากภัต ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านสะเลียมหวาน  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคเหนือ 
และได้ร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น