โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "จามจุรีเกมส์"

วันที่ : 1 ธ.ค. 2565


       วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน นำโดยนายพายัพ  จอมคำ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน  นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "จามจุรีเกมส์" เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย โดยจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอล เปตอง เซปักตะกร้อ กรีฑา แชร์บอล และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน