โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ : 2565-05-18


    วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายธีรเดช  ศิริคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นายอธิพัชธ์ นิธิกิตต์สุขเกษม และนางสาวพิลาวรรณ หอระดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 ในการมาติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)