โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

รับบริการทันตกรรม หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง

วันที่ : 2565-06-13


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายธีรเดช  ศิริคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาน และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับบริการด้านทันตกรรม จาก หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง ณ เทศบาลตำบลศิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง