โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ : 2565-08-06


วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายธีรเดช  ศิริคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาน และคุณครูดวงพร  ปวงมาลา นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา  กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน