โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

กิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ.2565

วันที่ : 2565-11-08


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน จัดกิจกรรมให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง มิให้เลือนหายไป