โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)